Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

Wyroby dla górnictwa

ArtiTEX®, TRWALE ANTYSTATYCZNE, TRUDNOPALNE I NIETOKSYCZNE TKANINY TECHNICZNE

Art Plast® sp. z o. o. w 2009 roku, wychodząc na przeciwko zapotrzebowaniu branży górniczej opracowała technologię i wdrożyła do produkcji tkaniny techniczne na bazie polipropylenu (tkaniny ArtiTEX®) charakteryzujące się trwałą antyelektrostatycznością i trudnopalnością oraz nietoksycznością.

Produkcja tkanin ArtTITEX® i wyrobów z nich wykonanych prowadzona jest pod stałą kontrolą jakości, zgodnie z certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Tkanina ArtTITEX® a także wyroby z niej wykonane posiadają Certyfikaty Zgodności wydane przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex oraz Certyfikat wydany przez J.S. Hamilton Poland sp. z o.o.

Tworzywo ArtPYLEN® PAS FR stosowane do produkcji tkaniny ArtTITEX® i wyrobów z niej wykonanych zostało opracowane przez Art Plast® samodzielnie i jest zgłoszone do ochrony patentowej.