Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

Laboratorium

W naszym labolatorium wykonujemy następujace badania:

Lp. Właściwość Metoda badania Urządzenie

FIZYCZNE
1. Gęstość ISO 1183 Zestaw do pomiaru gęstości
2. Wskaźnik płynięcia wagowy MFI ISO 1133 Plastometr Dynisco
3. Wskaźnik płynięcia objętościowy MVI ISO 1133 Plastometr Dynisco
4. Chłonność wilgoci ISO 62 Zestaw do pomiaru nasycenia wody
5. Chłonność wody do nasycenia ISO 62 Zestaw do pomiaru nasycenia wody
6. Skurcz przetwórczy ISO 294-4 Forma do próbek urządzenie pomiarowe

MECHANICZNE
7. Granica plastyczności przy rozciąganiu ISO 527-1,-2 Zrywarka SANS CMT-6104
8. Wydłużenie na granicy plastyczności ISO 527-1,-2 Zrywarka SANS CMT-6104
9. Naprężenie zrywające ISO 527-1,-2 Zrywarka SANS CMT-6104
10. Wydłużenie przy zerwaniu ISO 527-1,-2 Zrywarka SANS CMT-6104
11. Moduł sprężystości przy rozciąganiu ISO 527-1,-2 Zrywarka SANS CMT-6104
12. Naprężenie zginające ISO 178 Zrywarka SANS CMT-6104
13. Moduł sprężystości przy zginaniu ISO 178 Zrywarka SANS CMT-6104
14. Udarność bez karbu CHARPY ISO 179 Młot udarnościowy SANS ZBC-1400-1
15. Udarność z karbem CHARPY ISO 179 Jw. + nacinarka karbu SANS QYJ1251
16. Udarność bez karbu IZOD ISO 180 Młot udarnościowy SANS ZBC-1400-1
17. Udarność z karbem IZOD ISO 180 Jw. + nacinarka karbu SANS QYJ1251

TERMICZNE
18. Temperatura ugięcia pod obciążeniem HDT ISO 306 Urządzenie HDT/Vicat SANS ZWK 1320-1
19. Temperatura mięknięcia VICAT ISO 75 Urządzenie HDT/Vicat SANS ZWK 1320-1

PALNOŚCIOWE
20. Palność wg UL94 UL94 Stanowisko do badań palności tworzyw
21. Rozżarzony drut Index palności GWFI IEC 60695-2-12 Urządzenie do badań rozżarzonym drutem
22. Rozżarzony drut Temp. zapłonu GWIT IEC 60695-2-13 Urządzenie do badań rozżarzonym drutem
23. Próba wciskania kulki IEC 60695-10-2 Urządzenie do próby kulki, piec do tworzyw

ELEKTRYCZNE
24. Odporność na prądy pełzające CTI IEC 60112 Urządzeni do badań prądów pełzających

BADANIA STARZENIOWE
25. Przyspieszone badania starzeniowe EN ISO 4892-2 komora starzeniowa z lampą ksenonową